website Cluster Emmaus Thorn

Idee, ontwerp en productie website Cluster Emmaüs.
Ons voorstel was denk vanuit de bezoeker van de website. Het gaat om de mensen van de parochies. De rode draad is Wat kan de kerk voor u doen? Op de verschillende belangrijke momenten in uw leven.
Een benadering die afwijkt van eerdere websites. Toen lag de nadruk op de interne organisatie van het cluster en de (buiten)kanten van de kerken.

Terug naar pr...