Help mee de bijen te redden!

Steeds meer mensen gebruiken de BugAway omdat ze respect hebben voor alles wat leeft en dus alle diertjes heel buiten willen zetten, waar ze horen en mogen zijn. Dat is niet alleen gaaf maar ook noodzakelijk: zonder bijen vindt geen bestuiving van planten plaats.

Een BugAway (kort en lang) bestellen kan nu via de webshop van Vivara. Vivara werkt nauw samen met natuur-beschermingsorganisaties zoals de Vogelbescherming, de Vlinderstichting, de Stichting Egelopvang en de Stichting Eekhoornopvang en probeert het leefmilieu van plant en dier te verbeteren. Ik ben er trots op dat Vivara mijn uitvinding verkoopt en dat m'n BugAway hier aan een bijdrage kan leveren.

Bodige groet!

Marjolijn